Casus Belli Yanılsaması - M5 Dergi
Makaleler

Casus Belli Yanılsaması

Abone Ol 

‘Casus Belli’ kavramı, bir ülkenin savaşa girme nedenini belirtmek için kullanılmaktadır. Ayrıca savaş olasılığı, savaş durumu, savaş sebebi anlamını da içeren, geçerli savaş sebebi oluşma hali, askeri çatışmaya sebep olacak durum/fiil, kesin ve ağır yaptırım olarak askeri tedbirler dâhil her türlü kuvvet kullanma durumu anlamına da gelmektedir.

‘Casus Belli’, Latince ilginç bir kavramdır. İlginçliğinin temel nedeni, algı ile gerçekliğin farklı olduğunun en güzel göstergesi örneklendirilebilir olmasındandır.

‘Casus Belli’ ne demektir?

İki kelimeyle kısaca ifade edilen ancak içeriği ve manası gereği akademisyenlerin, araştırmacıların, yazarların bu terimi anlamaları ve bilmeleri gereklilikten ziyade zorunluluktur.  Bu terim Türkçe olarak okunduğunda daha manidar bir hal almakta, doğrudan casusluk fiilini gerçekleştirirken ifşa olmuş bir şahıs akıllara gelmektedir. Bu kelimelerden ‘casusun kimliği belli’ manası çıkarılabilmektedir. Bu noktadan hareketle, kavramların mahiyetini bilmeden yorumlamak, akademik alandaki en büyük yanılgı ve tuzaktır. Bu nedenle kavramın incelenmesinde yarar vardır.

Diplomasi dilinde ‘Casus Belli’ kavramı

Diplomaside kullanılan bazı kavram ve kelimelerin gerçek anlamları, lisan anlamlarından farklılık arz edebilmektedir. ‘Casus Belli’ kavramı da bunlardan biridir. Türkçe okunuş ve anlayış şekliyle ihtiva ettiği anlam itibariyle fark bulunan önemli bir uluslararası ilişkiler argümanıdır. Bu noktadan hareketle öncelikle “Diplomasi nedir?” sorusunun cevabı ele alınmalı ve aranmalıdır.

Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğünde diplomasi; “Uluslararası ilişkileri düzenleyen antlaşmalar bütünü, yabancı bir ülkede ve uluslararası toplantılarda ülkesini temsil etme işi ve sanatı, bu işte çalışan kimsenin görevi, mesleği, bu görevlilerin oluşturduğu topluluk, güç bir görüşme sırasında gösterilen ustalık ve beceriklilik” şeklinde ifade edilmektedir.

Devamı M5 Dergisi Kasım Sayısında…

Etiketler
Abone Ol 

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

Abone Ol 
Back to top button
Close
Close