Uluslararası Güvenliğin Geleceği - M5 Dergi
Makaleler

Uluslararası Güvenliğin Geleceği

Abone Ol 

Uluslararası alanda var olan aktörlerin pek çoğu temelde kar ve çıkar odaklı hareket etmektedir. Bu kar ve çıkar ulusal güvenlik arayışlarından kazançlı ticaret anlaşmalarına, nüfuz elde etme çabalarından, tasarlanan projelere destek bulmaya, ideoloji yayımından özgürlüklerin savunulmasına kadar geniş bir yelpazeye uzanmaktadır.

ULUSLARARASI GÜVENLİK

Uluslararası güvenliği kısaca farklı türde aktörün bir araya geldiği uluslararası alanın, tehdit ve tehlikelerden arındırılması, uluslararası sistemdeki barış ve istikrarın devam etmesi olarak tanımlamak mümkündür. Uluslararası güvenlik; tehditlerin yönetim otoritesine ve topluma geldiği ve devletin koruma işlevini yüklendiği ulusal güvenlik anlayışından öte bir anlam taşımaktadır.

Uluslararası alanda var olan aktörlerin pek çoğu temelde kar ve çıkar odaklı hareket etmektedir. Bu kar ve çıkar; ulusal güvenlik arayışlarından kazançlı ticaret anlaşmalarına, nüfuz elde etme çabalarından, tasarlanan projelere destek bulmaya, ideoloji yayımından özgürlüklerin savunulmasına kadar geniş bir yelpazeye uzanmaktadır. Devletler, devletlerarası-uluslararası örgütler, devlet dışı uluslararası örgütler, çok uluslu şirketler, toplumsal hareketler, devlet niteliği kazanmamış yapılar, terör ve suç grupları, ticaret ortaklıkları, kimi bireyler gibi aktörlerin ve de uluslararası sistemin bulunduğu bir alanda güvenlik çok boyutlu düşünülmesi gereken bir konu özelliğindedir.

ULUSLARARASI GÜVENLİĞİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ

Uluslararası güvenliğin dününü konuşmak, bugünü ve yarını üzerine analiz yapmaktan oldukça kolay bir iştir. Devletlerin tek aktör sayıldığı, tehditlerin kaynağının belirgin olduğu ve güvenlik tanımının devletlerce yapıldığı bir dönemde uluslararası güvenlikle ilgili sorunları, sağlama yöntemlerini ve olası riskleri ifade etmeye yönelik çalışmalar bugüne nazaran daha az meşakkatli olmuştur. Geleneksel güvenlik çerçevesinde yüzyıllar boyunca askeri tehditler temel sorun kaynağı olmuş, uluslararası alandaki güvenlik sorunu iki ya da daha fazla devlet arasındaki çatışmalar üzerinden tanımlanmıştır. Bekalarının devamını, ulusal çıkarların birinci sırasına koyan devletlerin uluslararası alandaki davranışı, barışın ve düzenin devamını ya da bozulmasını belirleyen temel unsur olmuştur. Soğuk Savaş’ın sonuna kadar uluslararası güvenliğin gündem önceliği, aktörler arası savaşlar olmuştur. Değişik türde yürütülen savaşlar bu alandaki çalışmaların ve faaliyetlerin çerçevesini çizmiştir.

Devamı M5 Dergisi Ocak 2019 Sayısında…

Etiketler
Abone Ol 

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

Abone Ol 
Back to top button
Close
Close