PKK ve Uyuşturucu Kaçakçılığı - M5 Dergi
Makaleler

PKK ve Uyuşturucu Kaçakçılığı

Abone Ol 

PKK, uyuşturucunun üretim aşamasından satılmasına kadar Avrupa’dan Ortadoğu’ya uzanan geniş bir coğrafyada faydalanmış, ciddi finansman sağlamıştır. Farklı kaynaklar incelendiğinde elde edilen yüksek kazanç tam olarak hesaplanamasa da PKK’nın uyuşturucu kaçakçılığı gelirinin 600 ile 1,5 milyar dolar arasında değişen bir miktar olduğu ortaya çıkmıştır.

Terörizmin ulus ve ulus ötesi bir tehdit haline gelmesi, terör örgütlerinin ontolojik nedenlerinin dışında farklı yönleriyle incelenmesini zorunlu kılmaktadır. Terör örgütleri siyasi ve sosyal nedenlerden ötürü kolay sürdürülebilir ve karlı gelir kaynaklarına ihtiyaç duymaktadır. Uyuşturucu kaçakçılığı, terör örgütlerinin finansmanı için kârlı bir gelir kaynağıdır. Bu bağlamda, bölücü terör örgütü PKK’nın finansman kaynaklarının incelenmesi önem arz
etmektedir.

TERÖRİZMİN FİNANSMANI

Uluslararası para Fonu (IMF)’ye göre, terörizmin finansmanı, terörist eylemlerin icrasının uygulanmasına kaynak sağlamak amacıyla kişilerin ya da organizasyonların kaynak bulma sürecidir (Alhassan, 2011). Aynı doğrultuda, Dünya Bankası’nın 2009 yılında yaptığı tanım ise terörizmin finansmanının terörist eylemlerin icrasının planlanması, cesaretlendirilmesi ve terör örgütlerine katılma amacıyla gerçekleştirilen her türlü finansal desteği içermektedir (Alhassan, 2011). Bu tanımlar doğrultusunda, terörizmin finansmanının iki ayırt edici özelliği öne çıkmaktadır. Bunlardan ilki terörizmin finansmanın sağlanması için geniş ölçekli kaynak toplama ile gerçekleştirilen bir tür finansman iken, ikinci tür finansman özelliği terörist eylemleri desteklemek için elde edilen finansal kaynaktır (Parkman ve Peeling, 2007). Terörizmin finansmanının tanımlanması, Atik’ göre (2008), ‘Terör örgütlerini siyasal amaçlı faaliyetlerini devam ettirmek için fonlara ihtiyaç duymasına ve bu fonların çeşitli kaynaklardan sağlanmasına’ karşılık gelmektedir
(293).

Sanderson’a (2004) göre, terör örgütleri ve organize suç örgütleri, uyguladıkları eylemler ve organizasyon yapıları açısından benzerlikler gösterseler de nihai hedefleri birbirlerinden farklıdır. Organize suç örgütlerinin amacı uyuşturucu kaçakçılığı ile maddi gelir sağlamaktır. Fakat terör örgütleri için uyuşturucu kaçakçılığı, siyasi ve ideolojik amaçlar için bir araçtır Sanderson’ın yaptığı bu karşılaştırma doğrultusunda, terör örgütlerinin finansman arayışının temel nedeninin kendisine gelir elde etmesi veya parasal gücünü arttırması değil, siyasi varlığını ve siyasi devamlılığını garanti altına alması olduğu söylenebilir. Buna ek olarak, Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) 29 Şubat 2008 tarihli Terörün Finansmanı Raporu’na göre, terör örgütlerinin finansal ihtiyaçlarının iki temel nedeni vardır. Bu iki nedenin ilki, terör eylemlerinin doğrudan yapılması için gereken maliyetleridir. İkinci neden ise terör örgütünün ideolojisini yaymak, örgüt yapısını devam ettirmek ve örgüt yapısını geliştirmek için gerekli olan geniş çaplı organizasyon maliyetleridir (Gücenmez, 2014).

Devamı M5 Dergisi Aralık Sayısında…

Abone Ol 

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

Abone Ol 
Back to top button
Close
Close