Orta Afrika’da Terörizmin Adı: Tanrının Direniş Ordusu (Lord Of Resistance Army-LRA) - M5 Dergi
Makaleler

Orta Afrika’da Terörizmin Adı: Tanrının Direniş Ordusu (Lord Of Resistance Army-LRA)

Abone Ol 

Tanrının Direnişi Ordusu (Lord of Resistance Army-LRA) terör örgütü, 1980’lerde Uganda’da kurulan ve Hristiyan teolojisine göre bir devlet kurmayı amaçlamaktadır. Kuruluşundan beri Joseph Kony tarafından yönetilmiş ve insan hakları ihlalleri ile ön plana çıkmış bir örgüttür. En yaygın eylemleri arasında uzuv kesme, cinayet, çocukların kaçırılarak örgüte katılması, tecavüz ve cinsel suçlar bulunmaktadır.

Terör, bugüne kadar çok sayıda deneme yapılsa da halen üzerinde kesin bir tanım birliği oluşamamış bir kavram. Kimi zaman siyasi amaçları uğruna şiddete başvuran gruplar, kimi zaman bir yabancıyı içinde yaşanılan sorunların müsebbibi olarak görüp öldürmek, kimi zaman özgürlük söylemiyle suikast düzenlemek, kimi zaman da dini kullanarak onlarca insanı yok etmek, terör tanımına giriyor.

Şüphe yok ki hiçbir dini inanç, masum insanlara zarar vermeyi tasvip ediyor. Bununla birlikte dini inançları kullanarak insanları etkilemenin önemini fark eden örgütler, çok eski çağlardan bugüne terör faaliyetlerini dini kisveye bürünerek gerçekleştiriyor.

Günümüzde teröristler dini inançları kullanarak gerçekleştirdikleri eylemleri, daha geniş kitleleri etkilemek ve korku salmak için daha sansasyonel hale getirmeye çalışıyor. Özellikle de sosyal medyada örgütlenerek, çok kısa zamanda milyonlarca insana ulaşabiliyor. Bu durum belli bir inanca sahip kitlelerin bütünüyle terörle ilişkilendirilmesine neden oluyor. Oysa terör ne bir dine ne de bir inanca özel bir olgudur.

Gelinen noktada terör, devletlerce uygulanabildiği gibi, devlete karşı da uygulanabilmektedir. Terör, özellikle 11 Eylül Saldırıları sonrasında, yalnızca zayıf ve güçsüzün silahı olmaktan çıkmış, zaman zaman devletlerin birbirlerine karşı silah olarak kullandığı, zaman zaman da bir taşeron gibi kullanılan araç haline gelmiştir.

AFRİKA’DA TERÖRİZM

Yıllar boyu Batılı ülkelerin sömürgesi konumunda olan Afrika ülkeleri, Soğuk Savaş döneminde bağımsızlıklarını kazanmaya başlamış ancak sonrasında da kökenleri sömürge döneminden kalan ekonomik, siyasal ve sosyal sorunlarla karşılaşmış ve şiddet olayları ile iç savaşların etkisinden kurtulamamıştır (Şahin, 2010). Bu durum terör sorununu da tetiklemiş, özellikle Orta Afrika’da önemli terör eylemleri gerçekleştirilmiştir.

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 70’den fazla etnik grup, Güney Sudan’da 200’den fazla kabile, Uganda’da 20’ye yakın etnik grup bulunmaktadır. (Dışişleri Bakanlığı İnternet Sitesi, 2019) Orta Afrika, etnik ve dini yapısı ile dünyanın en kozmopolit bölgelerinden biridir. Orta Afrika’da çok sayıda etnik ve dini grup birlikte yaşamaktadır. Bu durum bölgenin çatışma potansiyelinin sürekli gündemde olmasına neden olmaktadır.

Devamı M5 Dergisi Kasım 2019 Sayısında…

Etiketler
Abone Ol 

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

Abone Ol 
Back to top button
Close
Close