Küresel İlişkilerde Doğru Pozisyon Almak Hindistan Güvenlik Stratejisinin Öncelikleri ve Zorlukları - M5 Dergi
Makaleler

Küresel İlişkilerde Doğru Pozisyon Almak Hindistan Güvenlik Stratejisinin Öncelikleri ve Zorlukları

Abone Ol 

Hindistan, dünya insanlığının altıda birine ev sahipliği yapıyor ve insanları, hayallerini korkmadan takip edebilecekleri müreffeh ve güvenli bir gelecek için can atıyor. Bu arzu, Hindistan’ın uluslararası sahada oluşturduğu pozisyonu, küresel ve bölgesel risklerden korunan ve barış içinde olan elverişli bir dış ve iç ortam yaratmasını gerektirmektedir.

Antik kültürel tarihi, ahenkli çeşitliliği sebebiyle Hindistan, güçlü anayasal faktörlerini koruyabilmek icin geniş bir vizyona ihtiyaç duymakta, bu vizyona ulaşmaya çalışırken bir takım zorluklarla karşılaşmaktadır.

Son veriler Hindistan’ın hala aşırı yoksulluk içinde yaşayan 47 milyondan fazla insana ev sahipliği yaptığını göstermektedir. Gelir eşitsizliği açısından Hindistan dünyadaki en yüksek oranlardan birine sahiptir. Bu eğilimler tersine çevrilmediği sürece, Hindistan ülke halkı için gerçek güvenliği sağlayamaz.

Buna rağmen Hindistan, Asya’nın geri kalanıyla ekonomik bağlarını yoğunlaştırmaktadır. Bölgede lider bir role sahip olma isteği, ülke çıkarlarını Süveyş ve Şanghay arasında uzanan “Genişletilmiş Mahalle”ye yaymasına neden olmuştur. Diğer taraftan finansal kısıtlamalar, iç-dış zorluklara karşı mevcut savunma kapasitesinin aşınmaması gerekliliği, genişletilmiş mahallede çıkarların savunmasının kolay olmadığını ve  Hindistan’ın önceliklerinin ada ülkelerini, Hint Okyanusu’nun genişletilmiş deniz şeritlerini korumak olduğunu göstermektedir.

Ulusal topraklarını, açık deniz varlıklarını dış saldırılara karşı savunmak, iç zorluklar karşısında ulusal birliği korumak ve küçük Güney Asya komşularıyla ulusal çıkarlar açısından koruyucu ve dengeleyici ilişkilerini sürdürmek bugüne kadar Hindistan’ın savunma öncelikleri olmuştur. Bu makale, temel olarak Hindistan’ın ulusal güvenlikte karşılaştığı zorlukları, öncelikleri ve hedefleri nasıl kavramsallaştırdığını ve son yirmi yılda gerçekleşen olayların sonrası bu zorlukların, önceliklerin ve hedeflerin nasıl değiştiğini ele almaktadır.

HİNDİSTAN’IN ULUSAL GÜVENLİK AMAÇLARI

Hindistan halkına güvenlik ve refah sağlayabilecek güvenli ve istikrarlı bir ortam sağlamak için ulusal güvenlik hedefleri diğer ülkeler ile benzerdir, bunlar:

Hindistan’ın ulusal egemenliğini korumak

Hindistan’ın toprak bütünlüğünün güvence altına alınması

Hindistan’ın uluslararası statüsünün yükselmesini sağlamak

Hindistan içinde barışçıl bir iç ortamın sağlanması

Vatandaşlarını risklerden yaşam ve geçim kaynaklarına karşı koruyan bir adil ve refah bir iklim oluşturmak


ASKERLİKLE İLGİLİ DIŞ TEHDİTLERİ
ÖNLEMEK İÇİN ALINAN TEDBİRLER

“Hindistan’ın ulusal topraklarının savunulması ve kaynakların dış tehditten korunması” ile ilgili olarak, ulusal savunma politikası tarafından ele alınması gereken ilgili ulusal güvenlik stratejisi konuları şunlardır:

Potansiyel rakiplere karşı güvenilir bir askeri caydırıcılık sağlamak

Hindistan’ın ulusal, bölgesel çıkarlarını kara, deniz, hava, uzay ve siber alan üzerinde savunma

Varsa izinsiz girişlerin veya tehditlerin erken tespiti için kara, hava ve deniz sınırlarının, ada topraklarının, açık deniz varlıklarının ve ticaret yollarının, özellikle tartışmalı sınırların fiziksel olarak korunması ve / veya gözetimi.

Savaş ve barış sırasındaki güvenlik sorunlarına cevap verebilmek için tüm yönlü hızlı yanıt verme yeteneğini sürdürmek.

İÇ GÜVENLIK TEHDİTLERİ ÖNLEMEK  İÇİN ALINAN TEDBİRLER

Hindistan’ın, ordunun gerekli önlemi almak zorunda olduğu ulusal güvenlikle ilgili diğer hususlar şunlardır: Ayrılıkçı ve ilgili istikrarsızlaştırıcı çabaları engellemek amacıyla ulusal çıkarları terörizm (nükleer terörizm dahil), isyan ve militanlık gibi iç tehditlere karşı korumak.

Hindistan anayasasında yer alan demokrasinin, laikliğin, özgürlüğün, birliğin ve insan haklarının temel değerlerini, değer temelli etik ve uygulamaların yanı sıra, talep edildiğinde kamu otoritesine destek sağlayarak teşvik etmek ve korumak.

Ulusal Güvenlik Görevlisi (NSG) ve Özel Kuvvetler (SF) de dahil olmak üzere hem polis hem de askeri olmak üzere çok sayıda kurumu içeren terör saldırılarına / rehin almaya karşı hızlı müdahale yeteneğini sürdürmek

Gerektiğinde bölgedeki İnsani Yardım ve Afet Yönetimi (HADR) desteği sağlamak.

Komşu ve diğer dost ülkeler arasındaki askeri alanda seçici kapasite geliştirmeye katkıda bulunmak. Hindistan karşıtı eylemleri, potansiyel rakipler tarafından yapılan propagandaları, iç unsurları etkisiz hale getirmek.

Devamı M5 Dergisi Haziran 2019 Sayısında…

Etiketler
Abone Ol 

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

Abone Ol 
Back to top button
Close
Close