Görünmeyen Orduları Anlamak - II - M5 Dergi
Makaleler

Görünmeyen Orduları Anlamak – II

Abone Ol 

ABD Başkanı Trump’ın Fırat’ın doğusundaki güçlerini çekme kararı, Türkiye için son derece önemlidir. Orta Doğu’da hiç hesap edilmeyen ancak önceden planlı oyunların yeni bir perdesinin açılmasına vesile teşkil edebilir. Türk stratejik liderliğinin öngörüsü, kararlı tutumu, güç geliştirme ve kullanma iradesi küresel/emperyal planları bozabilecek niteliktedir.

MUTASAVVER MÜCADELE

Askerî literatürde sıklıkla kullanılan “mutasavver” sıfatı, tasarlanan ve/veya tahayyül edilen muharebe ve harpleri tanımlamada kullanılan önemli bir kavramdır. Büyük devletler ve ordular açısından bir anlam ve değeri olan bu mefhum, bugün de önemini korumaktadır. Cari harekât/muharebe/harp mücadelenin bir evresidir. Bir safha devam ederken, bir sonraki aşama mutasavverdir. Muhtemelen birbiri ardınca belirecek, gelişecek ve değişecek durumların üstesinden gelmede kullanılacak enstrümanlar kuvvet, zaman ve mekândır. Ancak stratejisi olanlar için bu kavramlar işlevseldir ve de her biri değişen oranlarda sürekli olarak denkleme dâhildirler. Bu makalede söz konusu olan, güç geliştirme sürecinde mutasavver harp/mücadelenin karakterini de hesaba katarak, Özel Kuvvetlerin ikamesi zor ve maliyetli değerine dikkat çekmektir. 21’inci yüzyılda kaos ortamı özellikle Türkiye’nin etki ve ilgi alanındaki coğrafyada daha da genişleyerek derinleşmektedir. Muhtemel ve potansiyel tehditlerle başa çıkmada, tahayyül gücünün doğru bilgi ve ortak akılla desteklenerek, uygun tercih yapılmış güç bileşenlerinin zamanında geliştirilmesi son derece önemlidir.

GERİLLA HARBİNİN GENİŞLEYEN EVRENİ

Gerilla harbi hem Doğu hem de Batı kültürünün ortak bir ürünüdür. Genelleme yaparak Doğu kültürünün bir sonucu olarak görmek yanlıştır. Max Boot’un, “Hangi kültürden olursa olsun, daha güçlü bir düşmanla çarpışmak zorunda kalanların başvurduğu son çaredir” yaklaşımı,  bugünkü mücadelenin genişleyen evrenini anlatmada eksik kalmaktadır. Gerilla harbi, aynı zamanda kontrgerilla operasyonlarını da kapsayan iki zıt iradenin diyalektiğidir. Gayrinizami harbin bir fonksiyonu olarak görevini yerine getirdikten sonra nizami harbe tabi olmayacaktır. Yeni nesil harplerde gayrinizami harp ve onun bir enstrümanı olan gerilla harbi, güçsüzler tarafından değil, bu sefer egemen güçlerce merkeze alınarak bilinen paradigmaların değişmesine öncülük edilmiştir. Gayrinizami harbin bağımsız değişken, nizami veya konvansiyonel harbin tali ve tabi bir unsur olduğu savaşlar 21. yüzyılda devam etmektedir. Bu değişimi görmezden gelen güç ve milletlerin ölümcül etkilerden kaçınması mümkün gözükmemektedir.

Bu bağlamda, ABD’nin İkinci Körfez Harekâtını müteakip gayrinizami harp yeteneklerini geliştirmeye yönelik gayretlerini yakinen takip etmek gerekir. Son on yıldaki özel operasyon güçlerinin yaygınlaşması ve güçlendirilmesine yönelik faaliyetler dikkat çekici boyutlardadır.

Devamı M5 Dergisi Ocak 2019 Sayısında…

Etiketler
Abone Ol 

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

Abone Ol 
Back to top button
Close
Close