Yeni Güvenlik Politikalarında "Milli Güç" Vurgusu - M5 Dergi
Makaleler

Yeni Güvenlik Politikalarında “Milli Güç” Vurgusu

Abone Ol 

Milli güç basitçe bir devletin hedeflerini gerçekleştirmesi ve politikalarını hayata geçirebilmesi için kullanabildiği tüm kaynaklarını ifade etmekte, elinde bulundurduğu tüm güç türlerinin birleşimini ve sinerjisini yansıtmaktadır. Milli güç, güvenlik politikalarının vazgeçilmez unsurudur. Zira bir ülkenin askeri, siyasi veya bilim yönünden güçlü olması, güvende olması anlamını da taşımamaktadır.

GİRİŞ

Kapsamın askeri tehditlerle sınırlı olduğu ve sıcak savaşın en büyük korku olduğu bir güvenlik gündemi, günümüzün gerçeklerine uygun değildir. İnternet üzerinden kısa bir ‘dünyadan haberler’ araştırmasında bile iç savaşlardan terör saldırılarına, yasadışı göçten bilgisayarlarımız içine gizlenmiş minik çiplerle yapılan casusluğa, enerji kaynakları üzerindeki mücadeleden domino etkisiyle pek çok ülkeyi etkileyen ekonomik krizlere, uluslararası kaçakçılıktan çevresel tehditlere, kaynağı kestirilemeyen siber saldırılardan ticaret gemilerine yapılan korsan saldırılara kadar güvenlikle ilgili pek çok farklı başlık görmek mümkündür.  ‘Güvenlik’ kavramının yelpazesindeki yaprakların sayısı oldukça artmıştır ve bu seyir devam etmektedir. Bu durum, ilgili politika ve stratejiler, ilgili kişi ve kurumlar, mücadele yöntem ve araçları, bütçe düzenlemeleri, işbirliği ilişkileri, korunacak değerler gibi konularda da yeniden düşünülmesini gerektirmektedir. Güvenliği yeniden düşünmek ve güvenliği yeniden ele almak, yeni güvenlik anlayışını oluşturan felsefi altyapıdır.

YENİ GÜVENLİK ANLAYIŞI VE POLİTİKALARI

Yeni güvenlik anlayışı basitçe; var olan güvenlik anlayışındaki derinleşme, genişleme ve yoğunlaşma sürecinin bir çıktısıdır. Güvenliğin merkezine salt devletten öte birey, toplum, ulus, bölge, uluslararası alan gibi nesnelerin de alınması güvenliğin derinleşmesi yani farklı birim-düzeylerde incelenmesi anlamına gelmektedir. Güvenliğin genişlemesi ise güvenlik gündemine askeri konuların yanına iktisadi, ideolojik, toplumsal, demografik, kültürel, siber gibi başlıkların da eklenmesini ifade etmektedir. Güvenliğin yoğunlaşması da gündelik yaşamın her alanında güvenlikle ilgili kavramların, konuların, tartışmaların nüfuz etmesi ve çevremizi bir güvenlik sarmalının yoğun şekilde sarmasıdır. Yeni güvenlik anlayışının; genişleme, derinleşme ve yoğunlaşma üzerinden okunabilen bir olgu olduğunu ifade etmek yanlış olmayacaktır.

Güvenlik politikası oluşturmak, tarihin her döneminde politika oluşturucular için oldukça zor bir iş olagelmiştir. Güvenlik konusunun hassasiyeti, oluşabilecek herhangi bir sorunda gözlerin güvenlik politikasının ve ona bağlı olan uygulamaların kalitesine çevrilmesine neden olmaktadır. Güvenlik politikalarının önemi, tüm ülkeyi yakından ilgilendiren güvenlik olaylarının gündeme gelmesiyle ortaya çıkmaktadır. Bir başka deyişle güvenlik politikaları, kamuoyunda ancak ve ancak bir güvenlik zafiyeti durumunda konuşulan bir konu özelliğindedir.

Güvenlik politikası basitçe; ulusal güvenlik bağlamında hissedilen güncel ve geleneksel tehditleri, kaygıları ve riskleri, bunların kaynaklarını ve mücadele yöntemlerini içeren genel ve resmi bir çerçevedir. Her ülkenin, güvenlik stratejilerini de içeren bu türden politikaları bulunmaktadır. Yapılacak güvenlik çalışmalarının, görevlendirilecek kişilerin, revize edilecek veya oluşturulacak birimlerin, uygulanacak uygun strateji ve yöntemlerin, önceliğe alınacak görüşmelerin belirlenmesinde güvenlik politikası temeli oluşturmaktadır. Yine güvenlik politikası; güvenlik alanında atılacak kısa ve uzun vadeli adımlarda, girilecek işbirliği ağlarında, ilgili bütçenin ve yatırımların yönlendirilmesinde, dost-düşman tanımlamasının yapılmasında, ülkenin güçlü ve zayıf yönlerinin belirlemesinde esas başvuru kaynağıdır. Ayrıca belirtmek gerekir ki güvenlik politikası, bir ülkenin dış politikasından istihbarat faaliyetlerine, enerji politikasından uluslararası örgütlerle ilişkilerine kadar pek çok alanı etkileyen hatta çoğu zaman belirleyen bir yapıya sahiptir. Güvenlik politikası özetle; bir devletin geçmişten gelen güvenlik tecrübesini, bugünün mücadelesini ve gelecekte var olma iradesini ortaya koymaktadır. Satır aralarında da strateji, yöntem ve taktiklerini ifade etmektedir.

Devamı M5 Dergisi Kasım Sayısında…

Etiketler
Abone Ol 

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

Abone Ol 
Back to top button
Close
Close