Siber Suçlar ve İstihbarat - M5 Dergi
Makaleler

Siber Suçlar ve İstihbarat

Abone Ol 

Blockchain ve dijital para birimlerinin kullanımı hızlı bir şekilde yayılmaktadır. Bu durum tüm dünyada yatırımcıları kendine çekmektedir. USB disklerde saklanabilen ve pek çok ülkede hızlı bir şekilde nakite dönüşebilen dijital paralar doğal olarak terör örgütleri ve suç unsurlarının da ilgisini çekmektedir. Kara para aklanması, yasa dışı para transferi, terör örgütlerinin finansmanı noktasında dijital para birimleri sıklıkla kullanılmaya başlamıştır.

Günümüzde teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak internet kaçınılmaz olarak birey ve devletlerin kullanım alanına girmiştir. Gelinen noktada internete erişimi olan her birey özel bilgilerini bir şekilde internet ortamında tutmaktadır. Bireyler arasında yaygınlaşan bilgi paylaşımı kurumlar ve devletler arasında da aynı hızda yaygınlaşmıştır. Pek çok hizmet dijitalleşmiş, internet üzerinden verilir hale gelmiştir. Hızla artan kullanım oranı, dünya nüfusunun tamamına yakınını etki alanına dahil etmiştir.

Hal böyleyken, internetin ve dijital dünyanın ihtişamı beraberinde önemli güvenlik sorunlarını da gündeme taşımıştır. İnternet üzerinde gerçekleştirilen suçlar da kullanımla paralel olarak yaygınlaşmış, bunları önleyecek mekanizma arayışları her ortamda dile getirilmeye başlanmıştır. Bu yazımızda internet ortamında yaygınlaşan suçlar ve bunları önleme amaçlı istihbarat çalışmaları incelenecektir.

BİLİŞİM SUÇLARININ KAPSAMI

Siber suçlar olarak da nitelendirilen bilişim suçları, bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi çağdaş iletişim araçları veya pos makinesi gibi alışveriş araçları kullanılarak elektronik ortamda işlenebilen her türlü suçları kapsamaktadır. Bilişim suçları, gerek sisteme fiziki müdahale gerekse uzaktan erişim yoluyla işlenebilmektedir.

Bilişim suçlarının tasnifi konusunda genel kabul gören üç yaklaşım bulunmaktadır:

a) Klasik tasnif: Avrupa Birliği (AB) müktesebatında da geçmekte olan ve sistemde mevcut olan kaynağa veya değere gayrimeşru şekilde ulaşarak transferini sağlamak için kasten bilgisayar verilerine girmek, bunları engellemek, bozmak, silmek, yok etmek; ticari fayda elde etmek amacıyla bilişim ürünü ya da bilginin yasal sahibinin haklarına zarar vermek şeklindedir.

b) Hedeflere Göre Tasnif: Bu tasnifte de iki durum söz konusu olup bunlardan ilki, sistemin çalışmasını durdurmak, bozmak, aksatmak ya da engellemeyi içeren sisteme yönelik suçlar; ikinci olarak da bilgiyi çalma, değiştirme, bozma, yayma ve saklama şeklinde gerçekleşen bilgiye yönelik suçlar şekline gerçekleşmektedir.

C) Amaca Yönelik Suçlar: En yaygın tasnifi oluşturan bu tasnif; bilgisayar sistem ve servislerine yetkisiz erişim, bilgisayar sabotajı, bilgisayar yoluyla dolandırıcılık, sahtecilik, kanunla korunan yazılımın izinsiz kullanımı ve yasadışı yayınları kapsamaktadır.

5237 sayılı TCK “Bilişim Alanında İşlenen Suçlar” başlığı altında 243 ve 245 maddeleri arasında bilişim suçlarını tasnif etmektedir. Buna göre bilişim suçları şu şekilde tasnif edilmektedir:

Bilişim sistemine girme suçu (TCK m.243),

Sistemi Engelleme, Bozma, Erişilmez Kılma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu (TCK m.244),

Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu (TCK m.245),

Yasak cihaz veya program kullanma suçu (TCK m.245/a).

SİBER SAVAŞ

Teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme yönelik adımlar, insanlara önemli imkânlar sunarken diğer taraftan pek çok sorunu da beraberinde getirmiştir. Daha önce sayılan bilişim suçları ile birlikte artık ülkeler ya da çıkar grupları istedikleri amacı gerçekleştirmek için bireyler, devletler ya da kurumlara yönelik siber saldırılar gerçekleştirebilmektedir.

Bu saldırılar ülke ya da kurumların internet üzerinden yürüttüğü tüm hizmetlerine, finans sistemine, ekonomisine ve hatta savunma sistemini işlevsiz hale getirebilmektedir. Artık yıllarca yürütülen bir savaşta düşmana verilebilecek zarardan kat kat fazlası tek bir bilgisayar aracılığıyla birkaç saniye içinde gerçekleştirilebilmektedir.

Gelinen noktada internet sistemi üzerindeki tehditlere yönelik önlemler geliştirilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu amaçla tüm devletler ve kurumlar savunma mekanizmaları geliştirmekte, bu alana yatırım yapılmaktadır. Ülkemizde de yerli ve milli sistemlerin geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Devamı M5 Dergisi Eylül 2019 Sayısında…

Abone Ol 

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

Abone Ol 
Back to top button
Close
Close