KBRNP Sistem Çözümleri - M5 Dergi
Makaleler

KBRNP Sistem Çözümleri

Abone Ol 

“Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Harp Maddeleri”nin (KBRN-HM) Patlayıcı (P) madde ile birlikte kullanıldığı karmaşık tehdit ortamında askeri birliklerin ve sivil halkın bekası, ancak bugünün ve yarının potansiyel KBRNP tehlikelerine karşı geliştirilmiş entegre ve otonom toplu korunma sistemleri ile sağlanabilir.

Tehdit kapımızdadır. Ne zaman, nerede, hangi boyutta, hangi vasıtalarla, hangi türde saldırıya maruz kalacağımız büyük bir muammadır. Daha vahim olan kısmı ise bu taarruza maruz kalıp kalmadığımızı fark edebilme hızımız ve gerekli tedbirleri alabilmedeki başarımız konusundaki bilinmezliktir.

Ülkemizde bu ihtiyaç, bugüne kadar multidisipliner altyapılı yeterli alan uzmanı personel yetiştirilemediğinden ve istihdam edilemediğinden yeterince ve doğru analiz edilememiş, ihtiyacı karşılayacak sistemler belirli bir sistematik çerçevesinde tedarik edilememiştir.

Tedarik edilenler ise uluslararası standartları karşılamayan, yatay ve dikey yapılarla entegrasyon kabiliyeti bulunmayan geçici çözümler olarak KBRNP savunmamızda yer almıştır. HAVELSAN işte bu noktada, uzman mühendislik birikimiyle yerli ve milli olarak bu hayati ihtiyacı karşılamayı ve bir Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) iştiraki olarak ülkemizde KBRNP güvenliği alanındaki boşluğu doldurarak öncü olmayı misyon edinmiştir.

HAVELSAN, KBRNP alanında hem iç hem de dış mekân uygulamaları için anahtar teslim sistem çözümleri sunmaktadır. Anayurt güvenliğinde bu geniş yelpaze; mobil kara, hava, deniz platformları, kritik altyapı ve tesisleri, sınır güvenliği vb. birçok farklı uygulama alanını kapsamaktadır. HAVELSAN’ın oluşturmuş olduğu sistem yaklaşımı ile tüm alan spesifik KBRNP çözümleri bir standart yapıya kavuşturulmuştur.

HAVELSAN çözümleri; modüler, dayanıklı, uçtan uca güvenli ve özelleştirilebilir bir yapı/mimariye sahiptir. KBRNP savunma altyapısına sağladıkları katkı ile harekât merkezlerinin ve kriz yönetim merkezlerinin; önleme, korunma ve zarar azaltma faaliyetleri için ihtiyaç duydukları tüm bilgi ve karar destek ihtiyaçlarını karşılar. Çözüm; sahaya özel ihtiyaç analizlerini (saha incelemesi, tehdit analizi, algılayıcı seçimi ve doğrulama, konum planlama, ELD), sistem kurulumunu, entegrasyonu, eğitimi ve ömür boyu destek sağlamayı kapsar. Müşteri odaklı/müşteriye özel en optimal çözümlerin sunulması için çalışma yapılır.

Saha incelemesi ve tehdit analizi sonucu; işlevlerine uygun olarak algılayıcı tipleri (noktasal, uzaktan, el tipi, duvar tipi, vb.), algılama seviyeleri (tespit, teşhis, analiz), görev ihtiyaçlarına göre teknolojileri (IMS, FTIR, RAMAN, FS, SAW, GC/MS, LC/MS vb.) çalışma frekansına göre konumlandırılmaları (izleme, numune alma, vb.) ve algılayıcı miktarları belirlenerek taslak maliyetler hesaplanır ve müşteriye sunulan çözümde yer alır. Mevcut güvenlik destek sistemleriyle entegrasyon bu safhada göz önüne alınır.

Devamı M5 Dergisi Haziran 2019 Sayısında…

Etiketler
Abone Ol 

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

Abone Ol 
Back to top button
Close
Close