Kardeşlerinin ve dostlarının yanındaki ülke - M5 Dergi
EditördenSayı 351 Ekim 2020

Kardeşlerinin ve dostlarının yanındaki ülke

Abone Ol 

Soğuk Savaş’ın bitmesiyle başlayan tek kutuplu dönem, ABD zor gücünü kullanarak bölgemizi ve dünyayı şekillendirmeye çalışmasıyla ilerlemişti. Ancak tarih her zaman ders vericiydi. Tarih bize Avrupa ve Asya dışında ilk kez okyanus ötesinden çıkan bir gücün tanımadığı coğrafyalara hükmetmesinin zor olduğunu öğretmişti. Öyle de oldu. ABD’nin zor politikaları, bir yerde tıkandı. Ancak tahribatı büyüktü. Bu tahribata karşın tek kutupluluğa karşı kafa kaldırmalar arttı. Avrupa Birliğinin ba-şat güçlerinin temelde aynı taktikte bazı farklı politikalarını say-mıyorum. ABD’nin karşısına bir Asya gücü çıkmaya başladı. Çin ve Rusya bu gücün önemli kilometre taşlarını oluşturdu. Ayrıca gelişen ve güçlenen bir Hindistan gerçeği de ortada.

Sadece onlar değil. Küresel güçlerinin özellikle bölgemizde yapmaya çalıştığı ve halkların duygularını, düşüncelerini, çı-karlarını hiçe sayan dizayn girişimlerinin karşısına bir ülke daha çıktı. O ülke, binlerce yıllık bir medeniyet köküne sahip olan Türkiye. Boşuna binlerce yıllık tarih demiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesiyle en aşağı 7 bin yıllık Türk beşiğidir Anadolu. Orta Asya ve proto Türklerin görüldüğü Sibirya boyutu da hesaba katıldığında belki de bugünlere kadar gelen tarihin en eski halkından söz ediyor oluruz. Bu binlerce yıla elbette ki kardeşliklerin yanı sıra dostluklar da sığdırıldı. Tarih boyunca zalime karşı duran, mazluma kucak açan Türk milleti, devle-tiyle beraber bugün yine kardeşlerinin ve dostlarının yanında. Azerbaycan’da, Libya’da, Katar’da, Sudan’da, Balkanlarda ve dünyanın daha birçok bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri da-nışmanlık, eğitim, silah-teçhizat-mühimmat-araç-gereç gibi hizmetlerle dostlarının yanında yer alıyor. Bu sayımızın Strateji kapağını işte bu konuya ayırdık.

Aktardığımız desteği yapabilmek için de güçlü olman gereki-yor. Türk savunma sanayiindeki gelişim, bu destek ile doğru orantılı ilerliyor. Daha doğru ifadeyle, ülke olarak geliştikçe sa-vunma sanayiinde de atılım gösteriyor, ordunu güçlendiriyor-sun. Ordun güçlendikçe de kardeşlerinin dostlarının yardımına koşabiliyorsun. Türk savunma sanayiindeki gelişmeleri de bu sayımızda “Savunma” dergimizde dolu dolu işledik. Türkiye’nin en büyük savunma ve havacılık kümelenmesi olan SAHA İstan-bul’un Genel Sekreteri İlhami Keleş ile çok değerli bir söyleşi yaptık. Bu söyleşide o kadar çok başlık vardı ki, biz geleceğe işaret etmek için İnsansız Taarruzi Jet Uçağı’nı öne çıkardık.

Yine savunma sanayiindeki diğer gelişmeleri de ele aldık.

Ayrıca bu sayımızdan itibaren başladığımız Uçak Gemileri di-zisiyle dünya harp tarihini değiştiren bu dev orduların etkilerini görmenizi istedik. Yine Yusuf Akbaba’nın kaleminden Türki-ye’nin büyük gelişim gösterdiği İHA/SİHA’ların değişen harp sahasına etkilerini okuyacaksınız.

Strateji dergimizde de Karabağ meselesiyle ilgili değerli ga-zeteci ağabeyimiz, M5’in eski Genel Yayın Yönetmeni Ardan Zentürk önemli bir yazı kaleme aldı. Yine ABD’deki seçimlerin olası sonuçları, COVID 19 ile geçen bir yılın analizi gibi çok sayı-da konu yer aldı. Ayrıca Ankara Temsilcimiz Yusuf Alabarda’da Fransız devletinin deniz hakimiyet planlamasının arka planını ele alan bir kitap incelemesi yazdı.

***

En başından bu yana alanımızda gençliğe çok önem veriyoruz. M5 olarak öğrencilere yönelik özel bir abonelik kampanyası başlattık. Basılı olarak 340 TL olan M5 aboneliği, öğrenci bel-gesini gönderenler için artık 240 TL olacak. Detaylar internet sitemizde ve dergimizin son sayfasında .yer alıyor.

***

Atatürk’ün ifadesiyle 7000 bin yıllık yurdumuz Anadolu’dan Türkleri silmeye çalışmalarına verdiğimiz yanıt ve ardından Cumhuriyetimizi ilanın 97’inci yıldönümünü kutlayacağız. Tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını yürekten kutlarız.

Abone Ol 

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

Abone Ol 
Back to top button
Close
Close