Savunma Sanayii-Üniversite İşbirliğinde Yenilikçi Teknoloji Stratejisi Nasıl Olmalı? - M5 Dergi
MakalelerÖne Çıkan

Savunma Sanayii-Üniversite İşbirliğinde Yenilikçi Teknoloji Stratejisi Nasıl Olmalı?

Abone Ol 

Yenilikçi teknolojilerin savunma sanayii dâhilinde gerçekleşmesi, sürdürülebilirliğe katkı sağlar, teknolojik dışa bağımlılığı azaltır, inovasyonu motive eder, Ar-Ge’ye dayalı ve katma değer üreten bir sanayii gelişimini kuvvetlendirir. Bu nedenle Savunma Sanayii-Üniversite işbirliği, yenilikçi teknoloji sarmalını güçlendirir.

Savunma sanayii her devirde teknolojinin lokomotiflerinden birisi olmuştur. Rakiplere karşı farklılıkların oluşturulması ve sürdürülebilir rekabet gücü ancak savunma sanayii alanında yenilikçi teknolojilerin üretilmesiyle mümkündür.

Yenilikçi teknolojilerin sürdürülebilir olması için bilginin üretilmesi, teknolojinin geliştirilmesi ve sanayiye aktarılma süreci canlı tutulmalıdır. Dijital ve nanoteknoloji başta olmak üzere, farkındalık oluşturacak yenilikçi teknolojilerin savunma sanayiinde yansımaları mutlaka görülmelidir.

Yerli yazılımlar, milli ağ, yerli tank camları, polimer elektroniği, seramik, tekstil, bor, robotik, yapay zekâ, esnek imalât teknolojileri,1 biyomedikal, yüzey kaplama için kompozit nanoparçacıklar ve kalsit katkılı yüzey malzemeleri gibi çok sayıda yenilikçi teknolojiler farkındalık oluşturacak yerli potansiyellerden bazılarıdır.

Bu ve benzeri yenilikçi teknolojilerin savunma sanayii dâhilinde gerçekleşmesi, sürdürülebilirliğe katkı sağlar, teknolojik dışa bağımlılığı azaltır, inovasyonu motive eder, Ar-Ge’ye2 dayalı ve katma değer üreten bir sanayii gelişimini kuvvetlendirir. Bu nedenle Savunma Sanayii-Üniversite işbirliği, yenilikçi teknoloji sarmalını güçlendirir.

ÖLÜM VADİSİNİ GEÇMEK

Savunma sanayii teknolojileri, yenilikçi teknolojilerin odağında yer alır. Bilim, eğitimin direği, teknolojinin ise kaynağıdır. Teknoloji de sanayii için böyledir. Son yıllarda Türkiye’nin bilimsel yayın sayısı sürekli olarak artmıştır.3 Sadece nanoteknoloji konulu bilimsel makale sayısında geçici bir düşüş yaşanmıştır.4

Bilimsel bilgilerin ceset giymiş hali olan teknolojiler, yenilik odaklı olduğunda, ülkelerin ekonomik yükünün de büyük kısmını omuzlar. Dijital ve nanoteknoloji gibi yeni Sanayi Devrimi’nde iyi durumda olan Türkiye’nin bu durumu kalıcı ve sürdürülebilir kılması için Üniversite-Savunma Sanayii işbirliğinin ölüm vadisini geçmiş teknolojiler üzerinden yenilikçi odaklı ilerlemesi gerekir. Bunun için de olmazsa olmazlar bu alandaki proje ve doktora tezleridir. Diğer bir ifadeyle; yenilikçi teknolojilerin; doğup, yaygınlaşma fazından sonra büyüme evresini tamamlaması gerekir. Bu sürecin canlılığı, doktora tezleri ile sağlanır.

Türkiye’deki Ar-Ge faaliyetlerinin %75’i üniversitelerde yapılırken bu oran ABD’de yalnızca %12 civarındadır. ABD’de Ar-Ge faaliyetleri; üniversite, savunma sanayii, özel ve diğer teknoloji şirketleri gibi çok sayıda geniş alana yayılmış durumdadır. Türkiye’de Ar-Ge faaliyetlerinin çok büyük kısmının üniversitelerin omuzlarında olması iyi bir durum değildir. Ayrıca özel şirketlerin yenilikçi teknolojideki yetersizliği ve kalifiye eleman bulamamasına karşın savunma sanayii %70 oranında yerli ve milli üretim yapması5 takdire şayandır.

Milimetre dalga radarı, ileri görüntüleme, dördüncü nesil haberleşme, havacılık/uzay ve siber savunma teknolojileri gibi çok sayıdaki alanlarda araştırmalar yapan savunma sanayii çok ciddi yeni atılımlar içerisindedir. Bu bilinçle savunma sanayii, araştırmacı yetiştirme programı başlatarak ASELSAN, ROKETSAN ve TAI gibi kuruluşlarla 2011’de imzalanan işbirliği protokollerini 2018 yılı itibariyle 31 üniversite ve 35 savunma sanayii firmasını da kapsayacak şekilde genişletmiştir.6

YATAYDA GENİŞ ALANA YAYILMASI GEREKLİLİĞİ

Savunma sanayii için araştırmacı yetiştirme, bilgi transferinin sistematikleştirilmesi, üniversitelerde yapılan bazı lisansüstü tezlerinin savunma sanayii sektörünün öncelikli alanlarına yönlendirilmesi gibi önemli amaçlar edinildiği görülmektedir. Bu amaçların uygulama esaslarında; öğrenciler vakitlerinin bir kısmını üniversitelerde bir kısmını ise ilgili sanayii kuruluşunda geçirecek olmaları son derece önemlidir. Savunma sanayiinin dikey doğrultuda yenilikçi teknolojilerde öncü olması için Ar-Ge faaliyetlerinin yatayda geniş alana yayılması da gerekir.

Devamı M5 Dergisi Kasım 2019 Sayısında…

Etiketler
Abone Ol 

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

Abone Ol 
Back to top button
Close
Close