Rus Medyası: Türkiye 'Yumuşak Güç' Uygulamasında "Trend Belirleyici" (Çeviri/Analiz) - M5 Dergi
Öne ÇıkanStrateji Analiz

Rus Medyası: Türkiye ‘Yumuşak Güç’ Uygulamasında “Trend Belirleyici” (Çeviri/Analiz)

Şu anda Türkiye, “yumuşak güç” uygulaması alanında “trend belirleyicilerden” biridir. Ankara, dünyanın çeşitli bölgelerindeki geniş kitleleri ustaca etkilemekte, jeopolitik hedeflerine son derece mütevazı bir kaynak tabanıyla etkin bir şekilde ulaşmaktadır.

Rus TopWar’da yayımlanan analiz M5 tarafından çevrilmiştir.

“Televizyon projeleri, askeri teknoloji ve insani yardımlar Türkiye Cumhuriyeti’nin bu konudaki tek aracı değil. Aynı zamanda Türkiye’nin başka bir aracı daha var. Ankara’nın fiilen bütün bir ülkeyi etkilemek için kullandığı yapılandırma ve ekonomik etki.

Gürcistan, Ankara’nın etkisinin yayıldığı çoğu ülkenin arka planında keskin bir şekilde öne çıkıyor.

Aslında bu durum dünyadaki Türk etkisinin ilerlemesini çevreleyen ana mitlerden birini çürüttüğü için oldukça dikkat çekicidir. Çünkü bu durum Ankara’nın gayrimüslim ülkelerle de çalışabildiğini ve çalıştığını, “yumuşak gücü” mükemmel bir şekilde kullandığını gösteriyor.

Bu süreç bugün hatta çok yakın dönemde başlamadı: 2002’de Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidara gelmesinden sonra Gürcistan, Türk etkisinin yörüngesine girdi.

Türkiye, 2006’da ise Gürcistan’ın Rusya ile dostluk ilişkilerini gerçekten kopardığında Ankara harekete geçti. 2006’dan sonra, Tiflis ile Ankara arasındaki ticaret cirosu keskin bir şekilde büyümeye başladı. Yavaş yavaş, Türkiye Gürcistan’ın dış ticaretteki merkezi ortağı oldu. Bu durum pandemi döneminde bile değişmedi.

Türkler, Gürcistan’daki yabancı yatırımların % 80’ini oluşturmaktadır. Gürcü tarım işletmelerinin çoğu, Ankara tarafından uygulanan ulusötesi projeler çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Gürcistan’a ithal edilen ithal ürünlerin % 75’i Türk menşelidir. Gürcistan’daki tüm uluslararası yatırımların (örneğin, İngiliz ve Amerikan) % 80’i doğrudan Türkiye’ye ait şirketlerden geçmektedir.

Merkez ana petrol ve doğalgaz boru hattı Bakü-Ceyhan ve Bakü-Akhalkalaki-Kars demiryolu hattı, Tiflis’in Ankara ile ortak yürüttüğü en önemli altyapı projeleridir. Gürcistan’da son yıllarda uygulanan en önemli projelerden biri – Namakhvan HES – Türk şirketi ENKA tarafından inşa ediliyor. (bu HES, ülkenin yıllık elektrik tüketiminin% 12’sini sağlayacak). Ülkenin ana elektrik tedarikçisi Ankara’dır; ikinci sırada sadık müttefiki Azerbaycan’dır.

Türkiye’nin yeni yatırım politikası olan savunma sekterü de Gürcü ekonomisi üzerinde gittikçe daha fazla kontrol aracı yaratıyor. Şu anda Türkiye, Gürcistan’daki en büyük üç yabancı yatırımcı arasında yer almaktadır. Yatırımlar hizmet sektörü, işleme sanayi, telekomünikasyon ve inşaat gibi sektörlere yöneliktir. Örneğin, ülkenin en büyük havalimanlarını (Tiflis ve Batum) modernize eden ve işleten Ankara’dır. Türk şirketleri kelimenin tam anlamıyla her şeyi inşa ediyor. Devlet ve askeri tesisler, demiryolları, otoyollar…

Ayrıca, Türk askeri varlığı hakkında da tespitleri bilmek gerekiyor. Ankara’daki subaylar ve güvenlik güçleri, Gürcü askeri personelini 10 yıldan fazla bir süredir NATO ile etkileşim programı kapsamında eğitiyor ve ülkenin kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapıyor. 2012’den beri Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan Infinity adı verilen ortak askeri tatbikatlar yapıyorlar.

Gürcistan’da Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA), Yunus Emre Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı gibi Türk kültür ve insani yardım kuruluşları faaliyet göstermektedir.

Bu kuruluşlardan ilki, 1994 yılından itibaren turizm, kültür, eğitim, sağlık, insani yardım ve okul eğitimi alanlarında Türk-Gürcü ekonomik işbirliği ile ilgili büyük ölçekli projeleri uygulamaya başlamıştır. Ayrıca  “Türkoloji” projesinin de uygulandığını belirtmekte fayda var. Hatta Gürcistan üniversitelerinde Türkiye çalışmalarına adanmış özel bölümler bile oluşturulmuş durumda.

Yunus Emre Vakfı’nın Tiflis’te kendi merkezi var ve sürekli olarak çeşitli kültürel etkinlikler, Türk kültür günleri düzenlemekte, bilimsel projeler uygulamakta ve Türk araştırmalarında eğitim kursları düzenlemektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı, camilerin restorasyonu ve inşasını yürütüyor. Türkiye’deki ilahiyat derslerinde öğrenim görmek üzere öğrencileri seçiyor ve Gürcistan’ın Hıristiyan nüfusu arasında İslam’ı yayıyor.

Yukarıdaki bilgiler ışığında belki de oldukça basit bir sonuca varılabilir. Bağımsız bir devlet olan Gürcistan, aslında tamamen Türkiye Cumhuriyeti’nin etkisi altındadır.

Ve bu Ankara’nın “yumuşak gücü” bir atom bombasının gücüyle hareket ederken dünyanın geri kalanı tarafından fark edilmiyor.”

Kaynak: M5
Çeviri/Analiz: (Adem KILIÇ)

İlgili Yazılar

Back to top button
Close
Close