Cumhurbaşkanına 'terörizm' gerekçesiyle mal varlığı dondurma yetkisi geliyor - M5 Dergi
Öne Çıkan

Cumhurbaşkanına ‘terörizm’ gerekçesiyle mal varlığı dondurma yetkisi geliyor

Abone Ol 

Cumhurbaşkanına ‘terörizm’ gerekçesiyle mal varlığını dondurabilme yetkisi veren yasa teklifinin Meclis Başkanlığı’na sunulduğu bildirildi.

AK Parti tarafından sunulan teklif kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın da yetkisinin genişletilmesi kararlaştırılıyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ‘Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi’ni Meclis başkanlığına sunduklarını bildirdi. Teklifin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik yaptırım kararlarının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlediği ifade edildi.

Teklife göre;

– BMGK kararlarının kapsamına bağlı olarak bu kararlarda yer alan kişi veya kuruluşlara veya bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen, bunların adına veya hesabına hareket eden kişi veya kuruluşlara ya da bunların yararına her türlü fon toplanması veya sağlanması yasak olacak.

– BMGK’nin kararlarına konu kişi veya kuruluşların veya bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen ya da bunların adına veya hesabına hareket eden kişi veya kuruluşların Türkiye’de bulunan mal varlığının, deniz ulaşım araçlarının dondurulması veya yasaklama kararları ile bu kararların kaldırılması kararları Cumhurbaşkanı’na ait olacak.

– BMGK adına hareket eden kişi ve kuruluşlarla dolaylı olarak ilişkisi bulunan ya da onun adına hareket eden hesapları da dondurabilmesi yetkisi Cumhurbaşkanında olacak. Kararlar, Cumhurbaşkanının imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanacak.

Teklifin yasalaşmasıyla, uygulamayla ilgili olarak Denetim ve İşbirliği Komisyonu oluşturulacağı belirtiliyor.

Söz konusu komisyon Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı başkanlığında Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Hazine Kontrolörleri Kurulu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Nükleer Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulunun en az genel müdür veya başkan yardımcısı düzeyinde olmak üzere bildireceği üyelerden oluşacak.

Komisyonun sekretarya hizmetleri Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülecek. Görüş ve bilgilerine gerek duyulan kurum ve kuruluşların temsilcileri Komisyona çağrılabilecek.

Komisyon, yasak işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirildiği hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden kişi ve kuruluşlar ile deniz ulaşım araçlarının BMGK listelerine eklenmesine ve bu makul sebeplerin ortadan kalkması halinde listelerden çıkarılmasına ilişkin olarak BMGK’ye gönderilmek üzere Cumhurbaşkanına öneride bulunabilecek.

Öte yandan kanun teklifi ile beraber, izinsiz yardım toplayanlara yönelik idari para cezalarının miktarının artırılması da öngörülüyor. Teklif yasalaşırsa, izinsiz yardım toplayanlara 5 bin Türk lirasından 100 bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilebilecek.

İnternet ortamında izinsiz yardım toplanması halinde ise 10 bin Türk lirasından 200 bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı’na geniş yetkiler veren teklif, dernek denetiminde bilirkişilerin görevli olmasını öngörüyor.

Teklife göre, bir derneğin faaliyeti çerçevesinde “terörizmin finansmanı” suçu işlenirse ya da uyuşturucu suçundan kaynaklı olarak mal varlığı aklanırsa, İçişleri Bakanı o kişileri ve görev yaptığı kurulları tedbir amaçlı görevden uzaklaştırabilmesi öngörülüyor. Dernek organlarına seçildikten sonra bu suçlardan mahkum olanların görevi sona erecek.

Abone Ol 

İlgili Yazılar

Abone Ol 
Back to top button
Close
Close