“Türkiye’nin Küresel Markası Olma Yolunda Emin Adımlarla İlerliyoruz”

Havelsan Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay:
Türkiye’nin Küresel Markası Olma Yolunda Emin Adımlarla İlerliyoruz

Büyümenin formülünün global ürünler geliştirmek ve pazara sürmekten geçtiğini benimseyen ekiplerimiz bugün pek çok teknolojik ürün geliştirmeye ve pazara sunmaya başladı. Sadece iç pazarlarda değil dış pazarlarda da ürünlerimiz konumlanmaya başladı. Her geçen gün ihracat rakamlarımız büyüyor, yurtdışı işbirliklerimiz artıyor. Bugün 13 ülkede ürünlerimiz var, projelerimiz yürüyor. Bu hızla gidersek hem kurumsal hedeflerimizi kısa sürede gerçekleştireceğiz hem de ülkemizin 2023 hedeflerine de ciddi katkı sağlayacağız.

Simülasyon Teknolojilerinden Siber Güvenlik’e, Bilgi Teknolojilerinden Koruma Kontrol Sistemlerine, gerek platform gerekse milli kritik yazılımlar bazında, hem askeri hem sivil farklı alan ve disiplinlerde uzmanlaşmış ekip ve çalışmalarınızı, bir harmoni içerisinde nasıl yönetebiliyorsunuz?

Türkiye’nin en büyük yazılım yoğun savunma sanayi şirketiyiz. Simülasyon Teknolojileri, Komuta Kontrol Sistemleri, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Anayurt Güvenliği gibi faaliyet alanlarının yanına son yıllarda Siber Güvenliği de ekledik. Bunlar nispeten birbirinden farklı ve özgün faaliyet alanları olmakla beraber, pek çok ortak teknoloji ve altyapı barındırmaktadır. Bu ortak teknolojileri Teknoloji Yönetimi kapsamında ele almaya, ortak altyapılar tasarlamaya/üretmeye çalışıyoruz. Ayrıca gerektiğinde alan uzmanları kullanarak farklı uygulama yazılımlarını geliştirmeye özen gösteriyoruz. 25 yıllık proje yönetimi disiplinimiz ve tecrübemiz bulunuyor. Son yıllarda ürün yönetimi konusuna ayrı bir önem vererek ürünleşme sürecini de tamamladık. Kurum genelinde yeniliklere açık, teknoloji odaklı bir kültürü yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Oturmuş bu kurumsal altyapılar sayesinde farklı faaliyet alanlarındaki farklı proje ve ürünleri harmoni içinde başarıyla yönetebiliyoruz.   

Bu kapsamda, savunma sanayi dünya devler liginde ilk 100’e yaklaşmış durumdasınız. Göreve geldiğinizden bu yana, bunu bu kadar hızlı nasıl başarabildiniz? Bunun Türk Savunma Sanayinde bir başka örneği var mıdır? Bu hızla ilk 50 içerisinde HAVELSAN’ı ne zaman ve hangi strateji ile görebileceğiz?

En büyük 100 Savunma Sanayi firması arasına girmesi amacıyla HAVELSAN’ın yeni teknolojileri takip etmesi, bu teknolojilerde yol göstermesi ve bu teknolojileri kullanarak yerli ve milli ürünler geliştirmesi kaçınılmazdı. Göreve geldiğimizde HAVELSAN, savunma sanayinde yazılım yoğunluklu işler yapan bir proje şirketiydi. Çok büyük projelere imza atmış bir şirketti. Ama artık bu büyük rekabet ortamında sadece proje şirketi olmak yeterli değil. Şirketimizin önündeki büyük hedefleri gerçekleştirebilmesi için yeni teknolojileri sadece takip etmesi değil aynı zamanda belirlemesi, gerekli iş gücünü yetiştirmesi ve global düzeyde yerli/milli ürünler geliştirmesi gerekiyor. Bu kapsamda HAVELSAN‘da ürünleşme atılımını başlattık. Önce teknoloji yönetimi ve inovasyonla ilgili süreçleri oturttuk, HAVELSAN’ın önümüzdeki yıllara ait Teknoloji Yol Haritasını hazırlayarak gelecek yıllarda geliştireceğimiz ürünleri, bunları geliştirmek için kazanmamız gereken teknolojik bilgi birikimini ve Ar-Ge projelerini belirledik. Çok kısa bir sürede süreçlerimizi oluşturduk ve bu emeklerimizin karşılığını almaya başladık. Büyümenin formülünün global ürünler geliştirmek ve pazara sürmekten geçtiğini benimseyen ekiplerimiz bugün pek çok teknolojik ürün geliştirmeye ve pazara sunmaya başladı. Sadece iç pazarlarda değil dış pazarlarda da ürünlerimiz konumlanmaya başladı. Her geçen gün ihracat rakamlarımız büyüyor, yurtdışı işbirliklerimiz artıyor. Bugün 13 ülkede ürünlerimiz var, projelerimiz yürüyor. Bu hızla gidersek hem kurumsal hedeflerimizi kısa sürede gerçekleştireceğiz hem de ülkemizin 2023 hedeflerine de ciddi katkı sağlayacağız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın sağladıkları destekleri ve vizyonları çerçevesinde, HAVELSAN için düşündüğünüz Yapay Zekâ ve Otonom Sistemler vizyonu içerisinde günümüz üst seviye şirketlerinin geldiği seviyede HAVELSAN’ı hayata dokunan teknolojilerde hangi ürünlerle ne zaman göreceğiz?

Günümüzde, donanım alanında yaşanan gelişmelere paralel, yapay zekâ ve otonom sistemler çok geniş uygulama alanları sağlayan teknolojiler haline dönüşmüşlerdir. HAVELSAN olarak bu teknolojilerin değişik alt bileşenlerini, görüntü işleme, istihbarat, yapısal simülasyon, sanal gerçeklik gibi önemli bileşenlerini askeri alanlarda uzun yıllardır kullanmaktayız. Son dönemde artırılmış gerçeklik alanında HAVELSAN altyapı projeleri gerçekleştirmekte ve bu teknolojilerden bu alanda da önemli ölçüde faydalanmaktadır.

Yapay zekâ ve otonom sistemler alanının son kullanıcıların hayatını radikal bir şekilde değiştirmeye aday uygulamaları olacağı kesin. Otonom sürüş yeteneğine sahip otomobiller, otonom kara araçları yakın bir gelecekte karşımızda olacak. Bu sistemler kapsadığı teknolojiler açısından günümüz teknolojilerinin en uç bileşenlerini kullanıyor. Öyle ki, otonom sürüş sağlayan bir sistemin geliştirilebilmesi için; derin öğrenme, makine öğrenmesi, görüntü işleyerek nesne tanıma ve nesne takibi, sensör füzyonu, hassas durum/konum belirleme, engel tanıma ve dinamik rota/güzergâh planlamaya yönelik teknolojilerin etkin bir şekilde kullanımına ihtiyaç duyulmaktadır.

HAVELSAN olarak bu teknolojilerle ilgili birçok Ar-Ge projesi başlatmış durumdayız. Örneğin; askeri ve sivil araçlarda kullanılmak üzere bir otonom sürüş sisteminin geliştirilmesi için çalışıyoruz. Projenin ilk fazında yüksek sadakatli simülasyon ortamlarında çalışan bir prototipin geliştirilmesini hedefledik. Sonrasında platform entegrasyonuna ve gerçek yol testlerine yönelik çalışmalar yapılması planlanmaktadır. Bir diğer Ar-Ge projemizde ise artırılmış gerçeklik ile ilgili altyapı geliştirme projesini başlattık H-ARF adını verdiğimiz bu altlık sayesinde artırılmış gerçeklik uygulamalarını hızlı bir şekilde ve cihazlardan bağımsız geliştirilme imkânınız olacak.  Yapılacak işbirlikleri ile sivil ve askeri alanda artırılmış gerçeklik tabanlı uygulama geliştiren firmaların altlık olarak H-ARF’i kullanmalarını bekliyoruz. Kısacası Ar-Ge ekibimiz büyük veri, yapay zekâ, otonom sistemler gibi konularda ciddi çalışmalar yürütüyor.

Devamı M5 Dergisi Şubat 2019 Sayısında…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir